VW AUDIAUTODÍLY

Nenašli jste co hledáte? Zavolejte! +420 602 229 530

Podmínky ochrany osobních údajů - - prodej zboží

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Robert Studnička Imex IČO 16065581 , Komunardů 1492/43, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Robert Studnička Komunardů 1492/43, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice
email: dily@vwaudi.cz
telefon: +420 602 229 530

3. Osobní údaji se rozumí veškeré informace o identifikované a identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění nebo zaslání Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou:


General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184

Sídlo:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Průmyslová 5619/1

586 01 Jihlava Czech Republic

info@gls-czech.com IČ:260 87 961 

 


TOPTRANS EU, a.s., U plynárny 1290/99, Praha 10 – Michle, 101 36, IČ: 28202376

 

 

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ: 47114983


Fio banka, a.s., V Celnici 10, Praha 1, 117 21, IČ: 61858374

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:

- datová uložiště např.: hesla pro přístup do PC, antivirové programy v PC, hesla pro přístup do administrace e-shopu pro řízení objednávek, zálohování na serveru, hesla pro přístup na server, fyzické zabezpečení přístupu k PC a serveru (např.: uzamčení areálu společnosti, uzamčení kanceláře, uzamčení skříně se serverem, fyzická ostraha areálu společnosti), kamerový systém.

- uložiště údajů v listinné podobě např.: uzamčení kanceláří, uzamčení archivačního skladu, uzamčení areálu společnosti, kamerový systém, fyzická ostraha areálu společnosti. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, emailem nebo telefonicky, případně podáním objednávky osobně v sídle nebo v některé z prodejen společnosti, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

Potřebujete poradit?

+420 602 229 530

Po - Pá 9:00 – 17:00